Озаряваща душите и сърцата!

Черил Марлийн - Cheryl Marlene

Черил Марлийн – Cheryl Marlene

Здравейте! Аз съм Черил Марлийн . . . .

Вече повече от 20 години съм водач в и отвъд Акашовите записи.

Предлагам широка гама персонализирани разчитания на Акашови записи и възможно най-задълбочените и практически обучения, съществуващи днес за работа с Акашовите записи.

Всички търсим Светлина….Тяло, Съзнание, Сърце и Душа.

И всички понякога се затрудняваме да намерим и повярваме в истината на собствената си светлина!
Аз открих светлината на моята истина в духовната практика на Акашовите записи.
Не беше нито бързо, нито лесно.
Да разпозная собствената си истина и да се науча да си вярвам изискваше да се изправя лице в лице с някои тежки истини и да се освободя от множество остарели вярвания за самата мен и живота ми.

По време на този процес разбрах, че има възможност за задълбочено учене в Акашовите записи, която, както осъзнах по-късно, голямата част от другите методи нямаха.

И също така осъзнах, че животът ми се придвижва отвъд най-дълбокото изразяване на истината на душата ми и вярата в себе си.

Да споделям тази задълбоченост се превърна в моя страст, тъй като видях как това помогна на много хора да открият своята светлина и да се научат да вярват на най-дълбоката си същност по отношение на това кои са те и кои могат да бъдат, на тялото, на съзнанието, на сърцето и душата си.

Присъединете се към мен! Тук, на върха на планината, където хоризонтът отвъд е готов за нашето дълбоко гмуркане и още по-задълбочени разговори. Може да живеете същия живот, но все пак този живот никога няма да бъде такъв отново.

Какво са Акашовите записи?

Акашовите записи предлагат свещена връзка с душата.

Тъй като енергийната задълбоченост на Акашовите записи предлага гледна точка от мястото на произход на душата, вие се придвижвате от ограниченията на статичната, линейната черно-бяла визия в динамичното осъзнаване на безкрайните и вечни възможности на настоящия момент.

Свързването с вашите Акашови записи също така осигурява подкрепа, за да създадете здрава основа, на базата на която да се научите да вярвате на себе си да откривате самостоятелно собствената си истина. Когато изживеете доверието, то ще ви помогне да почувствате вътрешния баланс, който сияе навън като баланс с всичко. Тази интеграция между истина и баланс ви помага да откриете дълбокото осъзнаване за целостта на душата и личността ви с източника.

Светостта на това свързване също така осигурява моста към неописуемата безграничност на божественото. В благоговението от Всичко, което е, чрез Акашовите записи, можете да получите опитност в целия континуум на универсалната енергия, който се образува между вас, душата ви и божествения източник.

Достигането на тези дълбочини в самите вас променя всичко в живота ви. Освобождавате се от ограничаващите вярвания и болката и гнева от травмата, вината и страха. Освобождавате се от всичко онова, което вече не ви е нужно.

Въведение в Акашовите записи

Духовната практика на душата за познание

Безплатна електронна книга и безплатен курс

Да разбереш Акашовите записи като енергия е огромна промяна в статуквото!

Като енергия Акашовите записи отварят личен път на познание, излекуване и духовна практика.

Безплатната въвеждаща книга

С повече от 20 години опит в дълбоките енергийни аспекти на Акашовите записи, Черил Марлийн предлага тази безплатна книга, която бързо и ефективно обяснява енергията на Акашовите записи.
Чрез осъзнаването на Акашовите записи от гледната точка на енергията се разкрива истинският им капацитет пред всеки, който избере да ги достъпи.

Съдържание

Въведение
Част първа: Нова основа
Част втора: Остарелият мит
Част трета: Динамика на духовната енергия на Акашовите записи
Част четвърта: Водещи принципи на Акашовите записи
Част пета: Акашовите записи като лична духовна практика
Част шеста: Израстване с Акашовите записи
За автора

Извадки от Въведение в Акашовите записи

Акашовите записи работят в енергийното съзнание на безкрайното и вечното.

Акашовите записи съществуват и предават информация от безкрайното и вечното, където няма усещане за линейно време.

Чисто съзнание, 100% потенциал, неограничеността на непроявеното, божествен източник – всички тези са определения, опитващи се дадат предположения за произход, които на този етап са непонятни и недоказуеми.

В безкрайното и вечното понятието за линейно време не се вписва. Отправната точка за Акашовите записи е  „настоящият момент“.

Това означава, че всичко което е „писано“, се създава и появява в момента на запитване. От перспективата на нелинейно време, миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно: сега, в този момент.

Вашата безкрайна възможност е в този момент. Вашата безкрайна и вечна природа произхожда от и е във вашата душа.

Следователно, всеки отговор от Акашовите записи идва сега, в този момент, от гледната точка на душата ви.

При бързо интернет проучване, типичният отговор на този въпрос, който ще получите е: Акашовите записи са небесна библиотека, съдържаща информация за минало, настояще и бъдеще.

И въпреки, че тази дефиниция не е грешна, тя не е пълна!
Когато ги ограничим до обект, няма как да се разкрие енергийната и духовна на природа на процеса в Акашовите записи, като това ограничава както разбирането, така и преживяванията в тях.
Тази книга предлага нова перспектива на онова, което е почти неописуемо.
Приемете тази книга като въведение, път към задълбоченото разбиране и по-разбираем отговор относно природата и енергията на Акашовите записи.

Акашовите записи са изумителен източник
на божествена енергия, която
може да се преживее под формата на духовната практика на душата за познание

Традиционно, когато се отварят Акашовите записи, се използва глаголът чета/разчитам (англ. to read)

Лицето, което отваря Записите е разчитащият Акашови записи и по време на отварянето им предлага разчитането им.

Използването на глагола „чета“ придава усещане за действие, протичащо в линейното, физическото съществуване.

Но трябва да се има предвид, че древното значение на „чета“ се отнася до способността да се съветва, анализира и обобщава.

Когато се отварят Акашовите ви записи, вие задавате въпрос, а разчитащият ги предава всичко получено към вас.

Акашовите записи предлагат подкрепа и съвет, а разчитащият ги приема това знание, за да го получите и да го имате предвид.

The Akashic Records offers support and counsel and the Reader gathers this knowing for your receipt and consideration.

Как да започнете?

Здравейте!!

Вълнувам се, че мога да предоставя моето уникално и вдъхновяващо разбиране за Акашовите записи в България!

Ако се регистрирате за моя бюлетин или някой от курсовете, ще Ви изпратя копие от безплатната си електронна книга „Въведение в Акашовите записи“.  Регистрирайте се чрез формата.

Останете в радост!

Черил

Използвайте този формуляр, за да се регистрирате за курса или за бюлетина на Черил!