BG Course Thank You2018-05-17T18:40:20+00:00

Пътека на мъдростта 100

  1. Добре дошъл!
  2. Важността на споразуменията
  3. Петте Стъпки на Духовното Пътуване
  4. Да се потопим в Акашовите записи
  5. Динамика на духовната енергия в Акашовите записи
  6. ПМ100 Преговор
  7. Пътека на Мъдростта 100 Yъркшопа
  8. Вашата практика в Акашовите записи
  9. Месечен доклад от практиките
  10. Финални стъпки

Ръководството за Пътека на мъдростта

Благодаря за изпратените отговори!

Копие от тях е изпратено на електронния Ви адрес.

Останете в радост!

Черил