Петте Стъпки на Духовното Пътуване

Решението да се присъедините към Пътя на Мъдростта показва намерението ви да се ангажирате с вашето дълбоко духовно изразяване.

Да се научиш да отваряш собствените си Акашови записи, е едновременно духовно пътуване и духовна практика.

Ще научите много за себе си и много вероятно ще се освободите от неща, които вече не обслужват вашата истина.

Докато напредвате в изучаването на Пътят на Мъдростта, ще четете книгата на Черил Много Пътеки, Една Планина и ще изучите в детайли петте стъпки на духовното развитие. Тук ви предоставяме обобщение на петте стъпки като база за започване на вашето пътуване.

За да разберете по-добре ритъма и циклите на вашето пътешествие, ще използваме петте стъпки, които допълват духовното пътуване и ви помагат да намерите практичен начин да осмислите приливите и отливите в него. Тези пет стъпки се повтарят отново и отново във всеки един момент, всеки ден, във всички проблеми, предизвикателства и възможности на живота ви. Може да сте на първа стъпка по един въпрос, на втора по друг и на последна от трети – всичко това едновременно. Обучението са повтаря прогресивно на по-дълбоки нива в енергийно измерение. Предизвикателствата в живота ви идват, не за да ви мъчат, а защото те са източника на най-добрия учебен материал и подпомогнат разгръщането на вашия духовен потенциал.

Всяка стъпка от вашето духовно пътуване предлага различни възможности за разбиране и въздейства по различни начини на физическото ви същество. Всяка стъпка има свои собствени предимства и изгражда свои собствени препятствия и затруднения. Но всички пет стъпки реагират на вашия свързан с божественото дух и на енергийното движение във вас, като божествено свързано човешко същество, свързано с божественото.

Тук на кратко са описани петте стъпки от духовното ви пътуване.

Да започнем пътуването

Вашето духовно пътуване няма истински край. Когато изследвате се появяват проблеми, които трябва да съзерцавате и с които да се преборите. И които обикновено намират разрешението си по пътя. Може да се намирате в различни точки от пътуването си и да имате множество проблеми. Всеки проблем ще намери разрешението си в негово собствено време. Всяка стъпка има първична духовна концепция, която да ви води. Започнете пътуването си с намерение и знайте, че ще откриете много повече по пътя. Разработете си инструменти, които да подпомагат пътя ви като рефлексия, обръщане на внимание и утвърждения. Растежа, освобождаването и разширяването идват с вашето желание да се учите и да бъдете отворени към получаването на нова истина във всеки момент. Започнете и продължете с радост!

Стъпка първа: Повикът – Да чуем духа вътре в нас

Това е Повикът – да знаеш, че това е за теб – каквото и да е то!

Някъде във вас съществува подтика или желанието да се ангажирате по някакъв начин със себе си и света.

Вие се учите да работите с Акашовите записи защото отговорихте на Повика.

Основна духовна концепция: Съзнанието на начинаещия
Отворен съм да уча.
Начинаещият подхожда към новостите без предварителен опит и без предубеждения.
Това е базата за съзнанието на начинаещия: желание за учене, заобикаляйки очакванията и предубежденията.
В състояние на съзнание на начинаещия, вие поддържате сърцето и съзнанието си отворени към получаване, готови за учене.

Стъпка втора: Подготовка — Да направим място за духа

В тази стъпка правите онова, което трябва да направите, за да отговорите на Повика.

В този подготвителен процес се извършват вътрешното прочистване и осъзнаване.

Освобождаването от стари истории, ограничаващи вярвания и всичко, което всъщност не сте вие, създава пространство вътре във вас, където да живее духа.

И ето че сте тук, подготвящи себе си да се учите да отваряте собствените си Акашови записи.

Пътуването ви започва!

В този момент вие присъствате и сте на разположение в своята цялост.

Когато вниманието ви е фокусирано в миналото, оставате в оковите на вината.

Страхът и тревогата могат да приковат вниманието ви към нещо очаквано, но което все още не е настъпило – бъдещето.

Да бъдете впримчени в миналото или бъдещето означава, че ви липсва балансираният център на този момент, тук, сега.

Настоящият момент е мястото на осъзнаване и действие.

Настоящият момент ви предлага всичко, което сте и което можете да бъдете.

Стъпка трета: Иницииране — Получаване на енергията на духа

Когато сте готови да продължите пътуването си,

вие с желание се отваряте и получавате всичко, което ви е необходимо:

Ново знание, нови практики, нови гледни точки, нови начини на съществуване на АЗ-а

Не че сега ще разберете повика за вашето пътуване в неговата цялост, но чрез истина, доверие и намерение, Инициирането насочва вашето внимание към онова, от което ще се нуждаете, за да завършите пътуването си.

Основна духовна концепция: Намерение

Да претендираш намерението си означава съзнателно да се ангажираш с творческия поток на Вселената.

Без намерение сте като кораб, изгубен в бурното море.

Чрез намерението, навигирате пътя си, следвайки усещането си за вътрешна истина, чрез което да откриете следващите си стъпки. Намерението като деклариране на цел или желание, ви дава собствената ви посока към съзнателното осмисляне.

Дали желанието ви се отнася до това да отидете навреме на среща, да промените кариерата си или да отгледате дете, намерението фокусира вниманието, наблюдението и съзнанието ви.

Чрез намерението вие заявявате желаната посока пред себе си, пред другите и пред безкрайния и вечен поток на Всичко, което е.

Стъпка Четвърта: Трансформация— Да допуснем водачите на душата

Често духовната трансформация се описва като основната цел на духовната дейност.

Като четвърта стъпка в духовното ви пътуване, трансформацията не е края на играта.

Вместо това, трансформацията се появява в момента, в който се освободите от ограничаващите ви истории, осъждания и страхове.

Когато съзнателно си позволите да застанете на уязвимото място, от което да наблюдавате всички свои недостатъци, без грим и разкрасяване.

Трансформацията започва в момента, в който рискувате да застанете лице в лице с мощната истина на дълбоката си същност.

Когато се учите да работите с Акашови записи, трансформацията се превръща в процес, с който съзнателно се ангажирате, макар и понякога да треперите от ужас.

Основна духовна концепция: Почтеност

Почтеността, често дефинирана като честност, е също така състоянието, в което сте пълни, неразделени, цели.

Да бъдеш почтен със себе си изисква и ни окуражава да пристъпим в уязвимостта, риска и мощното изменение, което се получава в резултат на трансформацията.

От перспективата на духовната енергия, почтеността е съзнателното намерение да поддържаме в баланс преживяванията в центъра на Аз-а, който винаги е свързан с Всичко, което е.

Почтеността е съзнателното намерение да живеем живот в баланс с истината на възможно най-дълбоките и висши нива.

Стъпка пета: Интегриране — Сърцето и съзнанието като единство с духа

Интегрирането изисква от вас да съчетаете сърцето и съзнанието си, физическото и духовното, вътре и вън.

Интегрирането изисква от вас да пристъпите напред точно такъв какъвто сте, с всичките си несъвършенства и мечти, недостатъци, белези и трудно извоювано разбиране за истините на живота.

Интегрирането ви предоставя възможността да съедините всичките си части, независимо по какъв начин, стига да е в съответствие с вашата истина в този момент.

Основна духовна концепция: Свещено пространство

Свещеното пространство се създава вътре във вас, когато духовните и физически компоненти на собствения ви баланс привличат и се интегрират с трансценденталния дух на Универсалната сила на живота, съзидателното движение на Всичко, което е.

В свещеното пространство вие претендирате своята цялост и желанието си да живеете, осъзнавайки божествената си връзка и трансценденталността на духа си, който ви предлага напътствия от вътре, от сърцето и душата ви.

Свещеното пространство в Акашовите записи идва от интеграцията на всички предишни духовни концепции от всяка стъпка: Съзнание на начинаещия, фокус в настоящия момент, намерение и почтеност.

Съберете „реколтата“ от вашето пътуване и позволете интегрирането на всички части да ви доведе до свещеното пространство вътре във вас.

След като се научите да отваряте Акашовите си записи, вашата „домашна работа“ ще включва по-дълбоко навлизане в значението за самите вас на всяка стъпка, както и работа със собствените ви Акашови записи, за да разберете духовното си пътуване. Когато прецените, продължете напред и започнете да четете Много пътеки, една планина.

Започнете да разбирате духовното си пътуване:
Прочетете Много пътеки, една планина, глави от първа до дванадесета.

Духовна практика, дефиниция

Работата с Акашовите записи не е игра или трик, или изгубена смайваща способност.

Отварянето на Акашовите записи е духовната практика на душата.

Неизменна част от духовното пътуване е вашата вътрешната работа, която правите със самите себе си, за да установите къде стоите, кои сте и кои можете да станете.

Духовната практика е инструмента за тази вътрешна работа.

Можете да правите духовната практика като формално упражнение. Въпреки че, не трябва да е така, тъй като есенцията на духовната практика се съдържа в съзнателното намерение.

В тази перспектива, нека дефинираме духовната практика така:

Духовната практика е

всяко съзнателно действие или опитност на Аз-а

произхождащи от вашия център,

мотивирани от намерението да се разбере и интегрира

цялостността на Аз-а, физическа и духовна,

тяло, съзнание, сърце, дух и душа.

Базовата концепция на духовната практика е намерението.

  • Без намерение, която и да е духовна практика се изпразва от съдържание, а резултатите от нея стават илюзорни.
  • Без намерение, молитвата загубва същността си, а медитацията смисъла си, като повторенията и на двете стават абсолютно безполезни.
  • С намерение, дори дребните ежедневни задачи като миене на съдовете или пода стават разкриващи и вдъхновяващи портали към по-дълбока връзка и новооткрита яснота.

Духовната практика по-скоро дава възможност, от колкото да диктува или контролира.

Всичко се свежда до това по-скоро да научите нещо ново за себе си, отколкото да подсилвате остарели вярвания.

Ако приемете защитната, коленичеща позиция на АЗ ЗНАМ, ще пропуснете възможностите, които дава позицията АЗ СЕ УЧА.

Когато пишех книгата The New Akashic Records/Новите Акашови Записи, предизвиках себе си да открия перфектната дефиниция на термина Акашови записи. Написах възможните такива на картички, които закачих на стената на офиса, като всички звучаха добре. Стесних обхвата, като след това, след мозъчна атака, добавих 10 нови възможности, а после отново оставих само 10 от всички, написани до момента. Това продължи няколко месеца. Пробвах как звучат пред приятели, ученици и хора, които срещах случайно.
Накрая осъзнах, че сама изпращах себе си „за зелен хайвер“. И истината ме осени: няма перфектна дефиниция! В зависимост от вашия опит и разбиране на Акашовите записи, има различни начини за описването им. Някой, който няма никакъв опит, ще ги разбере по различен начин от този, който има по-голям опит. Със свободата, която получих, осъзнавайки това, развих серия от дефиниции. Тази, която следва, е базовата. Онази, която е обобщение и която казваш на някого, с когото току-що си се запознал.

Останете в радост!

Черил

Акашови записи Дефиниция #1

Нали си чувал за вечната част от теб? Душата ти?
Е, когато тази част се движи през времето и пространството във вселената, тя създава енергиен запис.
Този запис е твоят Акашов запис.
Да достъпиш/отвориш Акашовия си запис, означава да се потопиш в източника на душата си и да погледнеш живота си от гледната точка на душата.

Това определение е базовото. То е кратко и просто и представя три много важни концепции.

Важна концепция #1Разграничава се от перспективата за книга в божествена библиотека. И въпреки че концепцията за книгата/библиотеката не е изцяло грешна, тя е ограничаваща и създава граници, които не съществуват от енергийна гледна точка.
Важна концепция #2 Въвежда идеята, че Акашовите записи могат да се разберат, когато разберем енергията.
Това е изключително важно, тъй като това е първата стъпка от освобождаването от общите ограничения, които от недоглеждане са асоциирани с Акашовите записи.
Важна концепция #3Отваря вратите да започнем да мислим от перспективата на душата. Голямата част от мислите, дори някои духовни концепции, са ограничени до или вземат предвид само тялото/физическата гледна точка. Това не е грешно. Просто не е единствената перспектива.

Нека кажем дефиницията отново:

Нали си чувал за вечната част от теб? Душата ти?
Е, когато тази част се движи през времето и пространството във вселената, тя създава енергиен запис.
Този запис е твоят Акашов запис.
Да достъпиш/отвориш Акашовия си запис, означава да се потопиш в източника на душата си и да погледнеш живота си от гледната точка на душата.

Помислете за това. Има ли смисъл за вас?

Чувствайте се свободни да използвате тази дефиниция, когато нов или стар приятел ви попитат „Акашови записи? Какво е това?“

И докато се движите напред и учите, обърнете внимание как опита ви в Акашовите записи ще ви позволи да придобиете по-задълбочено разбиране. Забавлявайте се!

ЗАДАЧИ за четене

Ето една история, която Черил е написала и която отговаря на въпроса: Какво представляват Акашовите записи.

Прегледайте постовете в блога относно Акашовите записи.